Jak segregować śmieci ? – .

Jeszcze kilka lat temu na segregację śmieci decydowały się tylko nieliczne osoby. Obecnie bardzo zwiększyła się świadomość społeczna na temat tego jakie korzyści dla środowiska segregacja odpadów.

Segregacja śmieci niesie za sobą korzyści nie tylko dla środowiska, ale również dla nas samych. Opłaty za wywóz odpadów segregowanych są w naszym kraju dwukrotnie niższe, gdy zadeklarujemy, że śmieci będziemy wyrzucać w sposób selektywny. Jeżeli zatem nie przemawia do Was aspekt ekologiczny tego rozwiązania, to może do segregacji odpadów zmotywują Was kwestie finansowe.  Domowe śmieci segreguje się na kilka grup. Żeby utrzymać porządek w domu i ułatwić to zadanie wszystkim domownikom, a zwłaszcza tym najmłodszym, warto zaopatrzyć się w kolorowe pojemniki na odpady. Zwłaszcza dzieci będą wtedy przestrzegały selektywnej zbiórki odpadów, ale również dorosłym będzie o wiele łatwiej. Poszczególne kolory pojemników oznaczają, jakie odpadki możemy wrzucić do danego kosza.

  • Pojemniki zielone – tutaj wyrzucamy szkło, czyli butelki, słoiki i szklane opakowania po kosmetykach; pamiętajcie, by do tych pojemników nie wrzucać opakowań po lekach.
  • Pojemniki niebieskie – przeznaczoen są do papieru, do takiego pojemnika możecie wrzucić, taki odpad jak kartony, gazety, ulotki, papierowe worki, czasopisma, papier toaletowy, papierowe opakowania po produktach spożywczych, zadrukowane kartki
  • Pojemniki żółte – w nich segregujemy metale i tworzywa sztuczne, możemy tutaj wrzucić puszki, zakrętki od słoików, kartony po mleku i sokach, folie, reklamówki, metale kolorowe, puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach
  • Pojemniki brązowe – umieszczamy w nich odpady biodegradowalne, czyli wszelkiego rodzaju odpadki spożywcze
  • Odpady zmieszane – to śmieci, których nie można wykorzystać jako produkty wtórne, zazwyczaj w szarych pojemnikach

Odpowiednie pojemniki wielkogabarytowe zapewniają swoim mieszkańcom gminy. Jednak w te mniejsze, które ułatwią selektywną zbiórkę w mieszkaniu, musimy zaopatrzyć się na własną rękę. 

Segregacja odpadów na poziomie każdego gospodarstwa domowego, to ogromne odciążenie dla naszego środowiska. Pozwala ona oszczędzać energię, nasze środowisko i surowce. Segregując śmieci, produkujemy ich znacznie mniej, ponieważ wiele odpadów jest wykorzystywanych ponownie. Selektywna zbiórka, która zaczyna się w każdym domu, ma odzwierciedlenie globalne. Produktami, które można przerabiać nieskończoną ilość razy, jest szkło i aluminium. Ich recycling odbywa się w 100%. 

Selektywna zbiórka odpadów chroni nasze środowisko. Zmniejsza się zanieczyszczenie wód, oraz emisja szkodliwych gazów do atmosfery. Dzięki takiej zbiórce znacznie zmniejszyła się również liczba wysypisk, które są siedliskiem najróżniejszych związków chemicznych i bakterii.

Recycling daje również oszczędności w domowym budżecie. Chodzi tutaj nie tylko o znacznie niższą opłatę za wywóz nieczystości. Segregując śmieci i odzyskując materiał wtórny, firmy znacznie mniej zapłacą za produkcję opakowań, co przełoży się na ceny produktów.

Similar Posts