Młodzi naukowcy – jak wspierać ich badania ? – .

Wspieranie uzdolnionej młodzieży to już nie tylko zadanie szkół i organów państwa. Coraz częściej do takich działań włączają się również prywatne firmy. Jest to rozwiązanie, które procentuje w przyszłości, kto bowiem jak nie młodzi naukowcy stanowią naszą przyszłość.

Firmy często ogłaszają nabór wniosków na granty dla młodych naukowców. Po taką formę wsparcia mogą zgłosi się zarówno osoby prywatne jak i uczelnie. Przedsiębiorcy często z okazji jubileuszy istnienia firm ogłaszają konkursy grantowe. Dotyczą one zazwyczaj czegoś nieszablonowego i innowacyjnego. Są one zazwyczaj ograniczone finansowo, ale nie są to małe kwoty. Jeżeli jednak firma planuje wsparcie jakiś większych działań to może postarać się również o unijne wsparcie dla realizacji swoich planów.


Czym zatem jest grant? Stanowi on formę wsparcia finansowego, jaką stanowi dotacja na określony w badaniach cel. Dotyczy on najczęściej realizacji badań na polu naukowym, społecznym lub artystycznym. Może być przyznawany zarówno przez organy państwowe, instytucje międzynarodowe jak i podmioty prywatne. Młodzi adepci nauki stanowią przyszłość naszego kraju. Ich kreatywność jest gwarancją rozwoju i postępu. Jeżeli macie pomysł, a nie czujecie się mocni w sporządzaniu dokumentacji projektowej i składaniu wniosków zawsze możecie skorzystać z firm, które pomagają w przygotowaniach od strony formalnej. Poprowadzą Was przez cały proces formalny, który jest dosyć skomplikowany i wymaga zgromadzenia szeregu niezbędnych informacji i dokumentów. Jeśli nie boicie się głosić swoich poglądów, jesteście twórczy, aktywni, oraz nie boicie się nowych wyzwań, to rozejrzyjcie się dookoła. Możecie bowiem zyskać szansę na realizację własnych projektów naukowo – badawczych i realizacje własnych marzeń.

Uczestniczyliście może w konkursach grantowych? Jakie jest Wasze zdanie na temat takiej formy wsparcia nauki?

Similar Posts