Czym jest zadośćuczynienie i kto może się o nie starać? – .

Jeżeli jesteś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, wypadku w miejscu pracy lub osobą poszkodowaną w wyniku innego nieszczęśliwego zbiegu zdarzeń, to oprócz zwrotów kosztu leczenia i rehabilitacji, możesz ubiegać się o rekompensatę poniesionych cierpień emocjonalnych.

Krzywda, o której mowa nie jest poniesioną stratą materialną. Dotyczy tylko i wyłączenie Twoich strat moralnych, psychicznych oraz odczuwanego bólu i cierpienia. Taką rekompensatą za stres związany z wypadkiem i późniejszymi jego skutkami jest zadośćuczynienie.

Wycena finansowa wszystkich cierpień fizycznych i psychicznych jakie ponosi człowiek w wyniku traumatycznego zdarzenia nie należy do najłatwiejszych. Renta i odszkodowanie, które otrzymujemy po wypadku ma za zadanie pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków i rehabilitacji – tutaj kwotę jesteśmy w stanie wyliczyć na podstawie rachunków. Odpowiednia wycena zadośćuczynienia  powinna natomiast uwzględniać: niemożność wykonywania pracy, ujemne doznania psychiczne, długość choroby, nasilone cierpienie, oraz wiele innych czynników, które wpłynęły na utratę dotychczasowego komfortu życia. Należy pamiętać też o tym, że zadośćuczynienie nie jest kwotą symboliczną, a powinno być rzeczywistym i odczuwalnym wsparciem i wnosić jakąś ekonomiczną rzeczywistą wartość. 

Ważnymi aspektami jakie sąd bierze pod uwagę podczas “wyceny” zadośćuczynienia jest m.in. wiek poszkodowanej osoby, zakres jej samodzielności po wypadku, rodzaj poniesionych obrażeń, a nawet poziom zamożności poszkodowanego. Nie ma ustawy, która reguluje wysokość przyznawanych kwot, każda bowiem z takich spraw ma charakter niezwykle indywidualny. Jednak musi to być suma, która po rozstroju zdrowia pozwoli osobie chorej dojść do siebie, bez potrzeby martwienia się o trudną sytuację finansową. Wsparcie materialne jakim jest zadośćuczynienie ma za zadanie zabezpieczyć osobę poszkodowaną, która w większości przypadków nie jest zdolna do podjęcia pracy jeszcze przez długi czas po nieszczęśliwym zdarzeniu. 

Czy byliście uczestnikiem wypadku? Skorzystaliście z prawa do zadośćuczynienia?

Similar Posts