Intercyza – czy warto ją podpisać ? – .

W chwili zawarcia małżeństwa między małżonkami tworzy się ustawowa wspólnota majątkowa. Do majątku wspólnego małżonków należą wszystkie dobra nabyte w czasie trwania małżeństwa: wynagrodzenia za pracę i dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego i osobistego, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym.

Jednak, jeżeli małżonkowie z różnych względów zdecydują się na rozdzielenie swojego majątku mogą zawrzeć intercyzę – określa ona podział majątku między małżonkami. Jest to umowa zawierana w formie aktu notarialnego. Można ją podpisać podczas zawierania małżeństwa, oraz w trakcie jego trwania. Od momentu jej podpisania majątek wspólny małżonków w ogóle się nie utworzy lub przestanie istnieć. Istnieje kilka rodzajów rozdzielności majątkowej. Nie zawsze jej podpisanie wiąże z całkowitym rozdzieleniem majątków. Narzeczeni lub małżonkowie mogą dokonać w niej różnego rodzaju zapisów dotyczących majątku wspólnego lub jego braku. Aby podpisać intercyzę małżonkowie lub narzeczeni muszą zgłosić się do notariusza mając przy sobie dowody osobiste. Konieczna jest osobista obecność i dobrowolna zgoda na wszystkie warunki zawieranej umowy. Podpisanie intercyzy uchroni małżonków przed spłacaniem długów współmałżonka. Zachowując rozdzielność majątkową całe zarobione pieniądze każdy zachowuje dla siebie. Sprawdzi się to zwłaszcza, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Praca na własny rachunek wiąże się z większymi zarobkami, ale również z możliwością sporego zadłużenia. W razie ewentualnych niepowodzeń jeden z małżonków nie będzie obciążony długami drugiego z nich. Jeżeli doszłoby do rozwodu para nie musi dochodzić swoich racji w sądzie, ponieważ majątek każdego z nich stanowił oddzielną własność. Podczas trwania małżeństwa każdy może sam rozporządzać swoim majątkiem. Nie musicie konsultować z drugą stroną swoich wydatków. Minusem intercyzy jest to, że nie możecie rozliczać się przed US wspólnie z małżonkiem. Sytuacja może być również mało korzystna, gdy jeden z małżonków zarabia znacznie więcej od drugiego. Podpisanie intercyzy może powodować również podział emocjonalny pomiędzy małżonkami. Wasza sytuacja będzie również mniej korzystna jeśli chcielibyście starać się np. o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Bank będzie Was rozpatrywał wtedy jako dwóch oddzielnych kredytobiorców. Jak widzicie podpisanie intercyzy ma zarówno swoje plusy jak i minusy. My z mężem intercyzy nie podpisaliśmy 😉

Nowszy post Starszy post

Similar Posts