Upadłość konsumencka: co oznacza? – .

Jeżeli zapętliłeś się w spirali długów i przestajesz radzić sobie ze spłatami zobowiązań to najwyższy czas, by podjąć radykalne kroki.

Jeżeli w grę nie wchodzi samodzielna odbudowa pozycji finansowej, a narastające zewsząd odsetki nie pozwalają spłacać na bieżąco regulować należności, to jednym z rozwiązań może być upadłość osoby fizycznej.

Jest to postępowanie sądowe dla osób prywatnych. Jeżeli prowadzisz jakąkolwiek działalność, nie będziesz mógł skorzystać z tego rodzaju umorzenia długów. Upadłość ma służyć umorzeniu długów dla osób, które są niewypłacalne. Taki stan konsument osiąga, gdy jego miesięczne wydatki na utrzymanie i spłaty zaciągniętych zobowiązań są znacznie wyższe niż jego miesięczny dochód.

Wniosek o upadłość może złożyć zarówno sam dłużnik jak i jego wierzyciel. Wszystko odbywa się na drodze sądowej. Składając wniosek, należy opłacić znaczek skarbowy w cenie 30 zł, oraz uzasadnić, dlaczego dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Gotowe do wypełnienia wnioski znajdziecie w miejscowym sądzie. Nie jest to skomplikowany dokument, więc każdy chcący go złożyć powinien bez problemu poradzić sobie z jego wypełnieniem.

Pierwszy etap tego procesu może trwać nawet do 18 miesięcy. W tym czasie syndyk sprawdza listę wierzycieli i  sprzedaje majątku pozostały dłużnikowi majątek. W tym etapie ustalany jest również plan spłaty długów. Kolejny etap trwa nieco dłużej, jet to czas spłaty zadłużeń. Jeżeli sprzedany majątek nie wystarczył na opłatę zobowiązań dłużnika, to pozostałe długi zostają rozłożone na raty, kolejno 12,24 lub 36 miesięcy. Gdy sytuacja dłużnika jest bardzo ciężka, sąd może umorzyć wszystkie zobowiązania i tym samym skrócić proces upadłości.

Similar Posts